Home | Giới thiệu | Khuyến mãi | HD cài đặt | HD gỡ bỏ | Chơi trên PC | Nội quy | Liên hệ

Hướng dẫn gỡ bỏ Game

Gỡ bỏ game
Đầu tiên bạn truy cập vào Menu/Settings chọn thẻ Applications
Chọn tiếp mục Manage Applications và tìm ứng dụng cần gỡ bỏ trong danh sách xổ xuống
Bạn có thể tuỳ chọn gỡ bỏ toàn bộ với Clear data, Clear cache, Clear defaults.
Bấm nút Uninstall để gỡ bỏ cài đăt và chờ đến khi kết thúc.